Schuckertz

  • Hermoli - Packaging design
  • Schuckertz Logo Design
  • Pflanzenschaum logo design
  • Hermoli Flyer design
  • Hermoli logo design by scapen
  • Scapen Design Hermoli packaging design
  • Logo design BoRocks fluid stones

Schuckertz

On-line ovlašteni prodavač s ciljanom publikom sastavljenom od arhitekata, graditelja maketa i dizajnera interijera. Podaju dijelove maketa, alate, ljepila i sl., kao i odabrani pribor za dizajn interijera. Željeli su logotip koji bi suptilno prikazivao proizvode koje prodaju. Nakon uspješne suradnje na prvom projektu, nastavili smo dalje surađivati. Sljedeći projekti su bili logotipi za još neke njihove proizvode: Hermoli 3D figure modela. Budući da su i same figure vrlo male i krhke klijent želio vrlo tanki oblik fonta i suptilan logotip. Nakon toga dizajnirali smo pakiranje za taj novi proizvod , letak za oglašavanje i logotip za još dva proizvoda: BoRocks, tekući kamen iz boce za arhitektonske makete i Pflanzenshaum, spužva za izradu modela drveća i živice. Izradili smo ikone za web stranicu schuckertz.de on-line prodajnu stranicu minijaturnih modela. On-line reseller with a target audience of architects, builders and interior designers mock. Fornication parts of models, tools, adhesives, etc., As well as a selection of accessories for interior design. They wanted a logo that would subtly showing the products they sell. After successful cooperation on the first project, we continued to cooperate. The following projects were logos for some of their products: Hermoli 3D figure models. Since the characters themselves very small and fragile client wanted a very thin font and subtle logo. Then we designed the packaging for this new product flyer for advertising and logo of two products: BoRocks, liquid rock from the bottle for architectural models and Pflanzenshaum, sponge for making models of trees and hedges. We’ve created icons for website schuckertz.de online store page, miniature models.
Web icons for web page Schuckertz