CONTACT


scapendesign@gmail.com

Phone: +385 98 746311  |  +385 98 624778


Slaven Strgar

slaven.strgar@gmail.com

Phone: +385 98 746311


Scapen Design
Trnsko 38a, 10020 Zagreb, Croatia
OIB 91888011067

Scapen Design jdoo, Trnsko 38A, 10000 Zagreb | OIB:91888011067 IBAN: HR5924840081106351508 Raiffeisenbank Austria d.d. | Poduzeće je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-13/1129-2. MBS:080825583. Članovi uprave – direktor: Slaven Strgar. Upisani kapital: 10 kuna uplaćen u cijelosti.