CONTACT

Scapen Design 

scapendesign@gmail.com

Phone: +385 98746311  | +385 98624778

Slaven Strgar 

slaven.strgar@gmail.com

Phone: 098 746 311 

 

Scapen Design 
Trnsko 38a, 10020 Zagreb, Croatia
OIB 91888011067

CONTACT US

 


 

Scapen Design jdoo, Trnsko 38A, 10000 Zagreb | OIB:91888011067 IBAN: HR5924840081106351508 Raiffeisenbank Austria d.d. | Poduzeće je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-13/1129-2. MBS:080825583. Članovi uprave – direktor: Slaven Strgar. Upisani kapital: 10 kuna uplaćen u cijelosti.